اعتراض به تصویب لوایح
جمعی از دانشجویان انقلابی در اعتراض به تصویب لوایح FATF مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
نظرات کاربران
UserName