طوفان «ترامی» در جنوب ژاپن
طوفان «ترامی» یک پدیده سهمگین طبیعی است که در جنوب ژاپن نزدیک 50 کشته گرفته است
نظرات کاربران
UserName