تجهیزات جدید نبرد الکترونیک روسیه
تجهیزات جدید نبرد الکترونیک روسیه در سوریه، جنگنده‌های اسرائیلی حتی از باند فرودگاه رهگیری می‌شوند.
نظرات کاربران
UserName