«محمدطاها اقدامی» شهید خردسال حمله تروریستی اهواز
پیراهن شهید «محمدطاها اقدامی» شهید خردسال حمله تروریستی اهواز در حاشیه نخستین نشست گفتگوی امنیتی منطقه ای تهران به نمایش درآمد.
نظرات کاربران
UserName