فرازی از زیارت ناحیه مقدسه
أَلسَّلامُ عَلَی الْمُرَمَّلِ بِالدِّمآءِ
سلام بر کسی که در خونش غلطید...
فرازی از زیارت ناحیه مقدسه
#ماندگارهمچوحسین
نظرات کاربران
UserName