گزارش تصویری از خشم طبیعت
عده ای که برای تماشای "خشم رودخانه" ای در شرق چین جمع شده بودند ، قربانی شرایط غیر عادی امواج شدند. این افراد کنجکاو در ساحل رودخانه کیوان تانگ در شهر هینینگ در ایالت شرقی ژجیانگ جمع شده بودند تا امواج بلندی که در این موقع از سال با موج شکنهای این منطقه برخورد می کند را شاهد باشند . اما از بد ماجرا این موجها بلند تر از موج شکنها بود و لحظاتی بعد آنها در حال فرار برای نجات جانشان بودند.
نظرات کاربران
UserName