همه افرادی که به جایگاه وی آی پی خادم الرضا رفتند
گزارش زیر حضور برخی از شخصیت های سیاسی را در جایگاه وی آی پی هیأت خادم الرضای قم نشان می‌دهد.
نظرات کاربران
UserName