درختان در دنیای معماری
بشر می‌تواند هم علیه محیط زیست وارد عمل شده و هم با آن همراه و همگام شود. این انتخابی است که خود ما می‌کنیم و در نهایت نیز نتایج این تصمیم گیری به اشکال مختلف بر زندگی خودمان اثر می‌گذارد. می‌توان با فرو انداختن درختان خانه ساخت یا نه، با همزیستی مسالمت آمیز و در کنار درختان، آشیانه‌ی خود را بنا کرد. این رویکردی است که معماران سازه‌های زیر در پیش گرفته‌اند. آنها گاهی حتی درخت را نیز به عنوان بخشی از مصالح کار در نظر گرفته و نقش و نگاری متفاوت خلق کرده‌اند.
نظرات کاربران
UserName