نقش طراحی فضاهای اداری در ارتقای عملکرد پرسنل
امروزه زندگی در شهرهای پرجمعیت به همراه تکنولوژی، سبک زندگی متفاوتی را برای افراد ایجاد کرده است و اشتغال به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر جامعه، سمت و سوی زندگی را برای کارمندان با ایجاد استرس و فشار کاری، عدم صرف زمان کافی برای انجام فعالیت جسمانی، تفریح و معاشرت تغییر داده است. در واقع کارمندان بیشتر زمان خود را به‌صورت روزانه در فضای کاری سپری کرده و عوامل متعددی بر عملکرد آنها در دفاتر کار و در نهایت بر زندگی شخصی ان ها تاثیر می گذارد. تاثیرات منفی حاصل، سبب ایجاد بسیاری از مشکلات، بیماری‌ها و از سوی دیگر کاهش کیفیت کار و افت بازدهی کارمندان می‌شود.
نظرات کاربران
UserName