آیین دانش‌آموختگی دانشگاه علوم انتظامی
مراسم آیین دانش‌آموختگی دانشگاه علوم انتظامی امین صبح سه شنبه با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر محمد باقری در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد.
نظرات کاربران
UserName