شهر تاریخی آلمان در محل برخورد شهاب‌سنگ
نوردلینگن از شهرهای ایالت باوریای آلمان است که از ۱۲۱۷ تا ۱۸۰۳ شهر آزاد امپراتوری بود و آثار معماری فراوانی از قرن‌های ۱۴و ۱۵ دارد. این شهر زیبا در غربی ترین قسمت ایالت بایرن و بر روی یگ گودال به جا مانده از سقوط شهاب سنگ احداث شده است.
نظرات کاربران
UserName