آرامگاه عطار نيشابوري
«فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهيم بن اسحاق عطار نيشابوري »، شاعر و عارف بلند پرواز ايران ، حدود سال 540 هجري قمري متولد شد و در سال 618 هجري قمري جهان را به درود گفت.
نظرات کاربران
UserName