اطعام عید غدیر
اطعام عید غدیر یادتون نره
هر چقدر شد مهم نیست، فقط نشاندهنده شادی ما شیعیان باشه و زنده نگه داشتن واقعه غدیر
نظرات کاربران
UserName