علی ولی الله
علی ولی الله

شادباش؛
فردا عید غدیر است
تثبیت ولایتِ امیــــر است

ای شیعــــه
به خود بِناز زیرا،
تنها به جهان
"علـی"
امیر است..
.
امام رضا (ع)
تبلیغ غدیر واجب است کسی که عید غدیر را گرامی بدارد،خداوند
خطاهای کوچک وبزرگ اورا میبخشد واگر از دنیا برود ،در زمره
شهدا خواهد بود..
نظرات کاربران
UserName