علی ولی الله
🌸 چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند🌸
🌸 بردند به میزان عمل سنجیدند🌸
🌸 بیش از همه کس گناه ما بود ولی🌸
🌸 آن را به محبت علی بخشیدند 🌸

💐 پیشاپیش عید غدیرخم مبارک باد💐
نظرات کاربران
UserName