طراوت باران تابستانی در تهران
هنوز در حدود یک ماه از فصل تابستان باقی مانده است که آسمان تهران با بارش باران همه را غافلگیر کرد.
نظرات کاربران
UserName