تابلوهای نقاشی ذوب شده!
مجموعه ای از تجسم های بی نظیر و واقع گرایانه 3D را در نمایشگاه «هنر داغ دیجیتالی» مشاهده می کنید که توسط هنرمند چند رشته ای بنام Alper Dostal اهل وین ساخته شده است.

همچنین هر تصویری که شما از یک نقاش می بینید میتواند یکی از کابوس هایش باشد که آن را در قالب بوم نقاشی خود نشان می دهد.


آلپر کار خود را به عنوان "کمی عجیب و غریب، طنز آمیز و با قطره سارکاسم توصیف می کند، اما اغلب با یک داستان پشت سر آن.
نمایشگاه «هنر داغ دیجیتالی» نقاشی های معروف را با خوش ذوقی به شاهکارهای ذوب شده تبدیل می کند.
نظرات کاربران
UserName