مسابقات تیراندازی با کمان در ماده تیمی کامپوند
رقابتهای تیروکمان بازیهای آسیایی جاکارتا در ماده تیمی کامپوند و در بخش مردان و زنان برگزار شد.
نظرات کاربران
UserName