گزارش تصویری از خشکسالی دریاچه ارومیه
جلسات و همایش های منطقه ای، استانی، ملی و فراملی برای نجات دریاچه ارومیه برگزار شده اما هنوز اقدام در خوری برای اجرای مصوبات صورت نگرفته است.
نظرات کاربران
UserName