تصاویر دیدنی از آب بازی گنجشک ها
گرمای طاقت فرسای تابستانی پرندگان را مجبور به آب بازی کرده است تا کمی از گرمای آن کاسته شود.
نظرات کاربران
UserName