آیت الله بهجت
آیت الله بهجت :

اگر بخواهیم محیط خانه گرم و باصفا و صمیمی باشد ،

فقط باید صبر و استقامت و گذشت و چشم پوشی و رأفت را پیشۀ خود کنیم تا محیط خانه گرم و نورانی باشد.
نظرات کاربران
UserName