فرازی از دعای عرفه امام حسین علیه السلام
خدایا قرارمان ده از آن کسانی که در این وقت درخواست کرده و به اون عطا فرموده ای ...، فرازی از دعای عرفه امام حسین علیه السلام
نظرات کاربران
UserName