بازار يزد
مجموعه بازار تاريخي يزد در بافت قديمي شهر در محله «لب خندق » و مجاور ميدان خان ، ميدان مير چخماق و خيابان هاي قيام و امام خميني واقع شده است • اين مجموعه بر اساس آثار موجود، در طي سده هاي مختلف از دوره «تيموري » تا دوره اخير شکل گرفته و توسعه يافته است و امروزه مشتمل بر 15 بازار بزرگ و کوچک ، شماري سرا و تيمچه ، مسجد، مدرسه ، حسينيه ، حمام و ميدان مي باشد.
نظرات کاربران
UserName