نان آوران کوچک، قهرمانان بزرگ
نان آوران کوچک، قهرمانان بزرگ شعار چهارمین دوره لیگ پرشین است. پرشین بزرگترین رخداد ورزشی است که به ساکنین مناطق حاشیه شهرها و روستاهای محروم ایران اختصاص دارد و با حضور ۱۲۰۰ کودک و نوجوان در قالب 44 تیم برگزار می شود. هدف این بازی‎ها ترویج هر چه بیشتر صلح و دوستی میان ملیت‎ها و اقوام مختلف، معرفی استعدادها و نمایش توانایی قابل توجه کودکان و نوجوانان محروم ساکن در مناطق حاشیه‎ای شهرها و روستاهای کشور است.
نظرات کاربران
UserName