"روز عکاس" در سرویس عکس خبرگزاری‌ها
۲۸ مرداد (۱۹ آگوست) در تقویم بسیاری از کشورهای جهان بعنوان روز جهانی عکاسی نامگذاری شده است. در این گزارش تصاویری از سرویس های عکس خبرگزاری ها را مشاهده می کنید.
نظرات کاربران
UserName