ثبت لحظاتی زیبا از خشم دریا
توفان، یکی از زیباترین جلوه‌های طبیعت است و توفان دریا، زیباترین جلوه‌ی آن. «آنتون گورلین»، عکاس اهل سیدنی، بر این باور است که شرایط متفاوت آب و هوایی، نیاز به روش‌های گوناگونی برای عکاسی دارد.

در مورد توفان دریا، مراجعه‌های چند باره و ثبت تصاویر گوناگون امواج در برابر توفان، بهترین سبک است.

وی تصاویر زیادی از توفان‌های سیدنی و استرالیا را ثبت کرده و در مورد احساس خود از لحظات این ثبت این تصاویر می‌گوید: ابرهای پرسروصدا، باد خشمگین، امواج سهمگین، حس شوری آب و خطر به ثبت چنین تصاویر زیبایی منجر شده است.
نظرات کاربران
UserName