پوستر عید سعید فطر
رسول اکرم(ص) :

هرکه شب عید را شب زنده‌داری کند روزی که دلها می‌میرند او دل نمی‌میرد.
وسائل /۵/ ۱۳۹
نظرات کاربران
UserName