پوستر عید سعید فطر
امام صادق(ع) :

هنگامى که روز قیامت برپا شود چهار روز بسرعت به سوى خدا مى شتابند ؛ آن روزها عبارتند از: روز عید فطر و قربان و جمعه و روز غدیر خم.
اقبال سید بن طاووس: ۴۶۶٫
نظرات کاربران
UserName