پوستر عید سعید فطر
امام على عليه السلام :

مَن أدّى‏ زكاةَ الفِطرَةِ تَمَّمَ اللَّهُ لَهُ بها ما نَقَصَ مِن زكاةِ مالِهِ .

هر كه زكات فطره را بدهد ، خداوند به سبب آن زكاتى را كه از مالش كم شده است
جبران كند .

وسائل الشیعه : 6 / 220 / 4
نظرات کاربران
UserName