تصاویر آب خوردن شیرها در شب‎
یک عکاس جسور تصاویر جالب توجهی از آب خوردن شیرها در هنگام شب در منطقه زیمانگای آفریقای جنوبی ثبت کرده است. در اینجا تعدادی از این عکسها را برای شما به تصویر کشیده ایم.
نظرات کاربران
UserName