حشره انسان نما
جلوه های آفرینش😍
#حشره ای کمیاب در جنگل های تایلند که وقتی بال های خود را می بندد ، شبیه صورت انسان می شود.
نظرات کاربران
UserName