مکانیزم دفاعی آرمادیلوی سه‌نواره برزیلی
مکانیزم دفاعی آرمادیلوی سه‌نواره برزیلی بدین صورت است که خود را به شکل یک توپ جمع می‌کنند و گوش‌ها و سر و دمش نیز کاملاً در پوسته‌اش پنهان
نظرات کاربران
UserName