سیاره های حبابی
در نگاه اول به نظر می رسند که این تصاویر دیدنی مربوط به یک خورشید درخشان بر فراز یک دنیای بیگانه دور باشند، اما با کمی دقت متوجه می شوید که نمایی نزدیک از سطح روغنی حبابهای صابون هستند.این عکسها را «ریچارد هیکس»، عکاس 38 ساله انگلیسی به وسیله یک دوربین نیکون D90 گرفته است ؛ عکاسی از حبابها چند سالی می شود که به بزرگترین سرگرمی اش تبدیل شده است.
نظرات کاربران
UserName