بازار کرمان
مجموعه تاريخي بازار کرمان در بافت تاريخي کرمان و حد فاصل ميدان ارگ تا ميدان مشتاقيه واقع شده و معرف آثاري از دوره «صفويه » به بعد مي باشد• در اين مجموعه علاوه بر بناهاي تجاري ، بناهاي تاريخي و مهمي مانند مسجد، مدرسه ، حمام ، آب انبار و غيره قرار گرفته که بر ارزش و اهميت اين مجموعه افزوده است.
نظرات کاربران
UserName