قبرهای کوچک برای جنایتی بزرگ
جنگنده های این رژیم پنجشنبه گذشته یک اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی را در منطقه «ضحیان» واقع در استان صعده بمباران کردند. در این حمله ۴۷ دانش آموز یمنی شهید و ۷۷ تَن دیگر به شدت زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم گزارش شده است.
نظرات کاربران
UserName