مسابقات قهرمانی کاراته نوجوانان
مسابقات قهرمانی کاراته سبک کوبه اوزاکا نوجوانان قهرمانی کشور در سالن دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شد.
نظرات کاربران
UserName