مرگ ماهیان مجتمع پرورش ماهی در خرمشهر
از هفته گذشته با کاهش شدید آب رودخانه کارون و افزایش شوری آن تلفات ماهیان پرورشی مجتمع شهید احمدیان خرمشهر رو به افزایش می باشد. مجتمع پرورش ماهی شهیداحمدیان خرمشهر از سال ۱۳۷۷ در مرحله نخست با ۵۵ شرکت تعاونی آبزی پروری و مرحله دوم در سال ۱۳۹۵ با ۸۸ شرکت تعاونی به تولید انواع ماهی پرورشی از نوع فیتوفاگ، کپور، آمور، بیگهد و بنی با اشتغالزایی بیش از یک هزار نفر فعالیت خود را آغاز کرد.
نظرات کاربران
UserName