مسابقات ارتش های جهان - جوشکاری زیر آب
رقابت های بین المللی ارتش های جهان در رشته جوشکاری زیر آب ، در نوشهر به پایان رسید.
نظرات کاربران
UserName