ورود هواپیماهای ATR به فرودگاه مهرآباد
۵ فروند هواپیمای جدید ATR از سری قراردادهای ایران ایر با کمپانی ATR صبح یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ وارد فرودگاه مهرآباد شد. تا پیش از این ۸ فروند هواپیمای ATR وارد ناوگان هوایی کشور شده بود که با احتساب این ۵ فروند تعداد ATR ایران ایر به ۱۳ فروند می‌رسد.
نظرات کاربران
UserName