صحنه های دیدنی از هنر عکاسی هوایی
عکس هوائی؛عبارت است از مجموعه تصاویر واقعی عوارض و خصوصیات ظاهری زمین که توسط هواپیما و با استفاده از دوربین عکسبرداری هوایی از زمین گرفته شده‌است.در اکثر کشور استفاده از عکس‌های هوائی در بررسی‌های و مطالعات زمین شناسی، جاده سازی، کشاورزی و مهم تر از همه برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می ‌گیرد. در اینجا مجموعه ای از عکس های هوایی که توسط عکاسان انگلیسی از مکان ها ، مزارع و... جدید و شگفت انگیز کشور بریتانیا گرفته شده است؛ تهیه گردیده است.
نظرات کاربران
UserName