مسابقه تانک ها در روسیه
مسابقات تانک بیاتلون با حضور تیم زرهی جمهوری اسلامی ایران در آلابینو روسیه برگزار شد.
نظرات کاربران
UserName