زمان همه چیز رو پاک می کنه
دیالوگ ماندگار: زمان همه چیز رو پاک می کنه
نظرات کاربران
UserName