گزارش تصویری از طرح نسیم معنوی در ایستگاهای مترو
این تصاویر مربوط است به اجراي طرح نسيم معنوي، مشاوره ديني و پاسخگويي به شبهات ديني در سي ايستگاه مترو تهران.
نظرات کاربران
UserName