ضربت متقابل
«وَ لَهُم مَقامِعُ مِنْ حَدیدٍ» حج ۲۱ برای ایشان گرز های آهنین خواهد بود
نظرات کاربران
UserName