تصاویری باورنکردنی از سد نوردی بز های کوهی
همیشه با نگاه کردن به یک سد،بالا رفتن از آن را غیر ممکن فرض میکنیم اما این فرضیه تنها توسط تعدادی بز از بین رفته است و میتوان گفت که هیچ چیز غیر ممکن نیست.این تصاویر مربوط به عکس هایی از سد "دیگا دل سینگینو" است که در آن تعدادی بزکوهی مشغول بالا رفتن از دیواره سد هستند. این عکس ها موجب تعجب بسیاری از بازدید کنندگان شده و انتشار آن پای توریست های زیادی را برای دیدن سد و بزهای آن به این منطقه باز کرده است.
نظرات کاربران
UserName