مسجد الاقصی

قداست مسجد الاقصی به باورهای اسلامی پيوند خورد. اين مسجد نخستين قبله گاه مسلمانان است و مسلمانان پيش از آنکه رو به کعبه نماز بگذارند مدت 17 ماه رو سوی قدس نماز میخواندند و به همين دليل مسجد، مسجد قبلتين لقب گرفت.

نظرات کاربران
UserName