پوستر روز قدس
امام خمینی: دولت غاصب اسرائیل برای اسلام و ممالك مسلمین خطر عظیم دارد.
"منبع: سایت نارنجک"
نظرات کاربران
UserName