پوستر روز قدس
مقام معظم رهبری : در روز قدس باید فریاد مرگ با امریكا، اسرائیل و ارتجاع فضاى سراسر كشورهاى اسلامى را پر كند. روز قدس باید روز آمادگى براى آزادسازى قدس باشد. روز قدس را گرامى بدارید و آن را بزرگ بشمارید. شركت فعالانه مسلمانان در مراسم روز جهانى قدس سبب قدرت و قوت مبارزین فلسطین خواهد شد.
نظرات کاربران
UserName