پله های ورودی قبة الصخره

بر خلاف دیگر مساجد جهان، واماکن و ساختمانهای مساجد و اماکن مقدس که معمولاً مستطیل شکل هستند، شکل قبه الصخره از یک هشت ضلعی منظم تشکل گردیده که طول هر یک از اضلاع آن ۲۰/۱۹ متر و قطر آن ۸۶/۵۴ متر است. همچنین ساختمان قبةالصخره باز هم برخلاف ساختمانهای مساجد معمول فقط دارای یک گنبد بزرگ میباشد که قطر آن ۷۷/۲۳ متر و ارتفاعش ۲۱ متر میباشد. ارتفاع ساختمان از کف تا انتهای گنبد ۳۳ متر است.

نظرات کاربران
UserName