بازار اردبيل
اين بازار در طرفين خيابان امام خميني شهر اردبيل واقع گرديده و به جهت قدمت و دارا بودن معماري سنتي ، از بازارهاي تاريخي و جالب توجه ايران به شمار مي آيد• بر اساس متون تاريخي ، بازار اردبيل در سده هاي 7 و 8 هجري قمري از رونق فراواني برخوردار بوده ، اما رونق اصلي آن مربوط به دوره «صفويه » مي باشد.
نظرات کاربران
UserName